Personvernerklæring

Unåddkonferansen er opptatt av å ivareta personvernet til bønnepartnere, ansatte, gavegivere og alle andre samarbeidspartnere. Vi respekterer den enkeltes rett til å ha kontroll over egne personopplysninger. Vi behandler og håndterer alle opplysninger konfidensielt. Vi innhenter kun informasjon som er nødvendig for å kunne ivareta våre forpliktelser overfor deg som er tilknyttet Unåddkonferansens bønnenettverk eller på annen måte er engasjert i vårt arbeid. Opplysningene blir slettet når lagring ikke lenger ansees å være nødvendig. Behandlingsansvarlig er daglig leder. Har du opprettet en brukerkonto på Unåddkonferansens bønneportal, kan du når som helst endre eller fullstendig slette din brukerkonto under "rediger bruker" på din egen profil.

1 Dine rettigheter

Du kan når som helst be om å få innsyn, få rettet eller slettet personopplysninger Unåddkonferansen har lagret om deg. Du kan også reservere deg mot tilsending av post eller annen kommunikasjon fra oss. Se kontaktinformasjon nedenfor.

1.1 Kontaktinformasjon

1.1.1 Besøksadresse

Mathias Bruns gate 19, 8657 Mosjøen

1.1.2 Postadresse

Postboks 4, 8651 Mosjøen

1.1.3 Hjemmeside

Unåddkonferansen.no

1.1.4 E-postadresse:

post@m28konferansen.no

1.1.5 Telefon

+47 469 64 210

1.2 Kontaktpersoner i menigheter

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon, samt hvilken stilling eller rolle kontaktpersoner i norske menigheter har. Informasjonen er lagret for å kunne sende ut relevant informasjon, avtale besøk eller ivareta andre forpliktelser overfor menighetene. Vi registrerer ikke personnummer eller annen sensitiv informasjon om kontaktpersoner i menighetene.

2 Formål med registrerte opplysninger

Unåddkonferansen registrerer kun personopplysninger som du frivillig har levert til oss ved påmelding til konferansen, opprettelse og endringer av dine egen konto på Unåddkonferansens bønneportal eller via re-post, kontaktskjema på våre nettsider eller i samtale. Formålet med å lagre opplysninger kan variere med hvilken type informasjon vi registrerer. (Se nedenfor.)

2.1 Registrerte opplysninger

2.1.1 Gavegivere og andre samarbeidspartnere:

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle gavebeløp den enkelte har gitt og eventuelle varer som en har kjøpt. Informasjonen er lagret for å kunne oppfylle M28-konferansens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov. Unåddkonferansen arbeid er hovedsakelig basert på frivillige gaver. Kontaktinformasjon til gavegivere er også lagret for å kunne sende ut giroblanketter og relevant informasjon om vårt arbeid. Vi registrerer ikke personnummer eller annen sensitiv informasjon om våre gavegivere eller andre samarbeidspartnere.

2.1.2 Bønnepartnere (Profiler)

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon den enkelte har gitt og eventuelle varer som en har kjøpt. Informasjonen er lagret for å kunne oppfylle M28-konferansens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov. M28-konferansens arbeid er hovedsakelig basert på frivillige gaver. Kontaktinformasjon til gavegivere er også lagret for å kunne sende ut giroblanketter og relevant informasjon om vårt arbeid. Vi registrerer ikke personnummer eller annen sensitiv informasjon om våre gavegivere eller andre samarbeidspartnere.

2.1.3 Ansatte og arbeidssøkende

Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer til ansatte. Informasjonen er lagret for å kunne utbetale lønn og oppfylle stiftelsens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov. CV og andre dokumenter ansatte og arbeidssøkende har sendt oss oppbevares den tid den enkelte er ansatt hos oss eller befinner seg i en søkeprosess. Dokumentene slettes eller makuleres når arbeidsforholdet opphører eller når de ikke lenger ansees som nødvendige å lagre.

2.1.4 Hjemmeside

Unåddkonferansen har valgt å ikke ta i bruk informasjonskapsler eller cookies på vår hjemmeside, og lagrer følgelig heller ingen informasjon om deg som besøker Unåddkonferansen.no (utover det du eventuelt frivillig fyller ut i registrerings-/ kontaktskjemaene, som kontaktinformasjon og eventuelle meldinger du sender oss).

2.2 Hva må du gjøre?

Du behøver ikke gjøre noe som helst dersom du er enig i vår personvernserklæring (over). Dine data er allerede trygge hos oss. EUs personvernlov sørger i tillegg for at alle personopplysninger som er lagret om deg skal være lett tilgjengelig for deg og ha, om mulig, en enda bedre beskyttelse enn tidligere lovgivning har krevd.

Personvernerklæringen ble sist endret 13. jun. 2022